Sâm Bố chính sâm tiến vua

Ở phần vật sản trong các sách địa chí viết về vùng đất Quảng Bình có nhắc đến một loài cây quý được coi là một đặc sản, hàng năm được cung tiến vua, đó là cây sâm Bố Chính. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết: “Châu Bắc Bố Chính có 75 xã, thôn, phường, sản xuất nhân sâm, yến sào, mật ong… Nhân sâm sản xuất ở các xã Phù Lưu, Tiên Lễ châu Bắc Bố Chính, hoa màu tía, trồng trong chậu cát cũng sống, chưng phơi đúng phép thì tình trạng chẳng khác gì sâm bắc, mùi thanh ngọt, uống vào cơ thể tăng thêm khí lực, người ta dùng nhiều”.

Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn viết: “Bình sâm tức nhân sâm Nam, sản xuất ở núi Thành Thang huyện Minh Chính, có lệ tiến”.

Sách Đại Nam dư địa chí ước biên của Cao Xuân Dục cũng nhắc đến sâm Bố Chính hàng năm được cung tiến vua cùng với các loại sản vật khác.

Không chỉ trong các sách địa chí xưa, trong “Những cây thuốc, vị thuốc Việt Nam” của giáo sư Đỗ Tất Lợi cũng viết sâm Bố Chính là vị thuốc quý.

Nhiều năm, khi đến các địa phương được nhắc đến trong sách  thuộc vùng Bắc Bố Chính, Minh Chính (Quảng Trạch ngày nay) tôi có ý định tìm hiểu loài cây sâm quý đó nhưng được các cụ già làng trả lời, có nghe nói đến nhưng nay không thấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *